Kikinda je opština sa nezaposlenošću od 10 do 20% višom od prosečne u Srbiji. Iako je sedište Severno-banatskog regiona nema Centar za razvoj preduzetništva. Preduzimljive žene i muškarci su pokretači kvaliteta života. Centar za razvoj preduzetništva je način kako lokalna samouprava može da ubrza osnivanje preduzeća i uveća atraktivnost opštine za investitore....Dalje
Republički Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Beograd - Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih pozitivno je ocenio obuke u realizaciji Akademije ženskog preduzetništva....Dalje
14. 06. 2011. Skupština Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih u Malme, Švedskoj usvojila je zahtev Akademije ženskog preduzetništva da postane njena članica....Dalje
Ključna pitanja u oblasti usavršavanja i ostvarivanja strategije doživotnog učenja žena jesu formiranje obrazovnih programa prilagođenih realnim potrebama lokalnih zajednica za određenim profilima stručnjaka....Dalje
Akademija ženskog preduzetništva u partnerstvu sa Opštinom Bački Petrovac, Grad Martin (Slovačka) i Opština Kamnik (Slovenija) učestvuje u realizaciji projekta: "Osnaživanje lokalne samouprave za pružanje podrške Biznis inkubatora u Opštini Bački Petrovac"....Dalje
Kurs Animator u turizmu je bio realizovan u periodu od 21.02. - 25.02.2011. u Bačkom Petrovcu u okviru projekta "Akademija ženskog preduzetništva - pametna investicija u program doživotnog učenja žena" finansiranog od strane Delegacije EU u Beogradu....Dalje
1. okrugli sto u okviru projekta "Akademija ženskog preduzetništva - pametna investicija u program doživotnog učenja žena" održan u Bačkoj Palanci, 26.01. 2011. okupio je žene i muškarce iz vladinog, nevladinog i privrednog sektora kako bi se upoznali sa rezultatima istraživanja obrazovnih profila ženske radne snage na tržištima rada opština Bački Petrovac i Bačka Palanka....Dalje
Kurs Informacionio - komunikacionih tehnologija bio je realizovan u periodu od 17.01. - 21.01.2011. u Bačkom Petrovcu u okviru projekta "Akademija ženskog preduzetništva - pametna investicija u program doživotnog učenja žena" finansiranog od strane Delegacije EU u Beogradu....Dalje
Kurs "Ruralni i spa & wellness turizam kao razvojni potencijal južnobačkog regiona" bio je realizovan u periodu od 13.12. - 17.12.2010. u Bačkom Petrovcu u okviru projekta "Akademija ženskog preduzetništva - pametna investicija u program doživotnog učenja žena" finansiranog od strane Delegacije EU u Beogradu....Dalje

Novosti

U neformalnoj atmosferi uz kafu, pričaćemo na aktuelne teme sa stručnjakinjom iz oblasti finansija i poreza....Dalje
Ne propustite - „Ženski bazar" u Bačkom Petrovcu - 24.05. 2014. - Odličan program za dušu i telo!...Dalje
"Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu” naziv je projekta koji ima za cilj da ojača dijalog između Udruženja poslovnih žena Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i Narodne skupštine Republike Srbije, kako bi se u uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kada je reč o preduzetništvu....Dalje
Da li se žene mogu ostvariti i u oblasti zavarivanja?...Dalje
The Women's Entrepreneurship Academy is an associated member of the European Association for the Education of Adults (EAEA). The EAEA is the voice of non-formal adult education in Europe. EAEA is a European NGO with 116 member organisations in 43 countries and represents more than 60 million learners Europe-wide....Dalje
Jedan od inovativnih i kreativnih pristupa rešavanju problema nezaposlenosti žena je i naš kurz "Žene i kreativno zavarivanje" čiji cilj je dа žene savladaju osnovne postupke zavarivanja, te steknu znаnje i umeće dа sаmostаlno proizvode delа primenjene umetnosti, ili originalna dela kojа kasnije mogu komercijаlizovati, te privređivati zа sebe i svoju porodicu....Dalje
© Akademija ženskog preduzetništva 2017