O nama

Akademija ženskog preduzetništva je nevladina organizacija koja na tržištu obrazovanja odraslih deluje od 2006.godine.

Naša ciljna grupa su žene koje žele da se aktivno uključe u ekonomski i društveni život svojih zajednica i neophodna su im iznanja za uspešno obavljanje posla i vođenje biznisa u novim društveno - ekonomskim uslovima.

Od 2006.g. realizovali smo 14 projekata i dokvalifikovali oko 1200 žena u oblasima kao što su:

  • menadžment, marketing, PR, pravni i finansijski aspekti biznisa, pisanje biznis planova,
  • upravljanje vlastitim resursima za pokretanje sopstvenog biznisa, 
  • razvoj i menadžment NVO, javno zagovaranje 
  • upravljanje projektnim ciklusom prema EU metodologiji 
  • andragogija, trening za trenere  
  • podrška lokalnim samoupravama u oblastima rodnog budžetiranja, u izgradnji i jačanju kapaciteta lokalnih insitucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova, integraciji principa rodne ravnopravnosi u rad opštinskih uprava i strateških dokumenata na lokalnom nivou.

Akademija ima sedište u Novom Sadu, i kancelarije u Bačkom Petrovcu i Kikindi. 

Od 2009., Akademija je takođe jedan od osnivača Poslovno - inovativnog centra (biznis inkubatora) u Bačkom Petrovcu.

© Akademija ženskog preduzetništva 2018