Konferencija "Preduzetnice i inovacije - Vojvodina u svetlu EU integracija"

© Akademija ženskog preduzetništva 2017