PAMETNA INVESTICIJA U PROGRAM DOŽIVOTNOG UČENJA ŽENA

Doprinos dijalogu između organizacija civilnog društva iz Srbije i Slovačke koje se bave obrazovanjem odraslih u cilju povećanja konkurentnosti ženske radne snage.

Naziv projekta: Akademija ženskog preduzetništva – pametna investicija u program doživotnog učenja žena

Finansira: Delegacija EU u Beogradu

Projekat se realizuje u okviru EU program: Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

Nosilac i aplikant: Akademija ženskog preduzetništva Novi Sad

Partneri:

 • Udruženje za razvoj regiona Horna Nitra iz Prievidza
 • Opština Bački Petrovac
 • Opština Bačka Palanka

Vreme trajanja projekta: 12 meseci

Opšti cilj projekta: Doprineti dijalogu između organizacija civilnog društva iz Srbije i Slovačke koje se bave obrazovanjem odraslih u cilju povećanja konkurentnosti ženske radne snage

Specifični ciljevi projekta:

1. Promocija uspešnih modela rodne politike Slovačke republike u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i ekonomskog osnaživanja žena

2. Jačanje kapaciteta Akademije ženskog preduzetništva kao buduće institucije doživotnog obrazovanja

3. Kreiranje mreže davalaca usluga iz oblasti obrazovanja odraslih iz Slovačke i Srbije u cilju razmene iskustava i trendova u istoj

Ciljne grupe:

 • Učesnici progama Akademije ženskog preduzetništva
 • 20 budućih trenera za oblast obrazovanja odraslih
 • 30 nezaposlenih žena iz opština Bački Petrovac, Bačka Palanka
 • 6 preduzeća koje deluju u oblasti turizma, komunikaciono – informacionih tehnologija
 • klijenti Poslovno – inovativnog centra u Bačkom Petrovcu
 • Savet za ravnopravnost polova u Bačkom Petrovcu i Bačkoj Palanci
 • lokalne samouprave u Bačkom Petrovcu i Bačkoj Palanci
 • medijske kuće
 • ugledni poslovni ljudi

Analiza stanja:

Nova socijalno ekonomska situacija, proces tranzicije i ekonomska kriza u Srbiji teško pogađa pre svega marginalizovane i ranjive grupe stanovništva. Najveći "gubitnici" novog društveno - ekonomskog procesa su žene: nezaposlene, žene iz ruralnih sredina, žene iz etničkih zajednica. Naša prethodna istraživanja su pokazala da su najsiromašnije upravo ruralne sredine i to zbog veoma negativne kvalifikacione strukture, odnosno stanovništva bez kvalifikacije, ili kvalifikacije koja ne ispunjava zahteve tržišta rada. Smatramo da je dodatno obrazovanje, tačnije, program doživotnog učenja od velike važnosti za nerazvijena područja Srbije i Vojvodine. Neophodno je da se žene uključe u ovaj proces doživotnog učenja. Aktivno učešće žena u ekonomskim aktivnostima je preduslov da se zaustavi rast siromaštva i pokrene lokalni ekonomski razvoj. Međutim postoji niz problema, između ostalog, napr. nesistematski pokušaj da se poveća motivacija žena za programe daljeg obrazovanja, kao i njihova svest o značaju istih. Dalje, filozofija i praksa doživotnog učenja je prilično zanemarena i tretirana kao inferiorna u poređenju sa drugim oblastima obrazovnog sistema. Iz navedenih razloga, obratili smo se slovačkom partneru sa ciljem da se upoznamo sa uspešnim modelima i programima obrazovanja odraslih, posebno namenjenim ženskoj populaciji u Slovačkoj i iste prilagodimo i primenimo u Vojvodini.

Aktivnosti:

 • kurs iz oblasti menadžmenta za rukovodioce Akademije ženskog preduzetništva i PIC Bački Petrovac
 • identifikacija 20 budućih predavača i konsultanata za PIC Bački Petrovac
 • kurs za 20 budućih predavača iz oblasti obrazovanja odraslih
 • istraživanje i analiza tržišta rada i njihov uticaj na obrazovanje i zapošljavanje u lokalnoj zajednici
 • kurs iz oblasti turizma, ICT i oblasti identifikovanih nakon realizovanog istraživanja za 30 žena
 • prvi okrugli sto na temu obrazovanja odraslih u Srbiji i Slovačkoj, sa akcentom na rast konkurentnosti ženske radne snage, prezentacija rezultata istraživanja tržišta rada
 • sertifikacija programa menadžmenta za institucije iz oblasti obrazovanja odraslih, programa iz oblasti turizma i ICT programa
 • priprema i štampa flajera o projektu
 • izrada sajta PIC Bački Petrovac
 • izrada databaze sa predavačima i konsultantima
 • drugi okrugli sto – prezentacija rezultata projekta
 • registracija Akademije i PIC Bački Petrovac u Evropsku asocijaciju  za obrazovanje odraslih
 • priprema i izrada publikacije sa rezultatima projekta
 • treći okrugli sto na temu rodnih politika u oblasti zapošljavanja i formulisanje preporuka za efikasnije zapošljavanje žena

Očekivani rezultati:

 • usavršeni kapaciteti institucija kao što je AŽP i PIC Bački Petrovac u smislu ponude edukativno – obrazovnih programa za svoje buduće klijente i stanare
 • sertifikovani programi i kursevi iz oblasti turizma, ICT od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije
 • dostupna databaza profesionalnih predavača i konsultanata
 • aktuelni kursevi i savremeni edukativni programi koji reflektuju potrebe tržišta rada
 • intenzivnija saradnja sa Republikom Slovačkom u oblasti modernog obrazovanja odraslih
 • formulisane preporuke za lokalne vlasti za efikasniji program zapošljavanja i samozapošljavanja ženske radne snage

Preuzimanja: 
© Akademija ženskog preduzetništva 2018