Programi i usluge

Akademija organizuje obrazovne programe za žene čiji cilj je da razviju svoje poslovne ideje, postanu uspešne preduzetnice, odnosno da unaprede svoje znanje, veštine i steknu iskustvo u saradnji sa uspešnim preduzetnicama i preduzetnicima, te  postanu inovativne i konkurentne na lokalnom i globalnom tržištu.  Organizacija osim edukativnih, realizuje i broj informativnih seminara čiji cilj da se učesnice i učesnici upoznaju sa mogućnostima finansiranja svojih poslovnih ideja. Akademija na godišnjem nivou organizuje do 24 seminara, treninga i angažuje do 30 vrhunskih predavača, trenera i mentora

Akademija ženskog preduzetništva osim programa edukacije i promocije preduzetništva posvećuje pažnju i istraživačkoj delatnostiu oblasti: start-up-ova, biznis inkubacije, razvoja poslovnih ideja, izgradnji kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost,  lokalnog ekonomskog razvoja, rodnog budžetiranja, doživotnog učenja žena i razvojne pomoći u oblasti rodne ravnopravnosti. Do danas smo izdali 18 publikacija koje reflektuju gore navedene teme i koje su dostupne na našem sajtu. 

Od svog osnivanja 2006. godine, Akademija je realizovala 18 projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou, dokvalifikovala više od 1700 žena širom Srbije i sarađivala sa više od 20 opština i gradova u Srbiji i inostranstvu.

© Akademija ženskog preduzetništva 2018