Edukacija, dokvalifikacija

Akademija ženskog preduzetništva organizuje sledeće kurseve:

  • preduzetnički menadžment
  • menadžment nevladinih organizacija
  • računovođa
  • obuka na računarima
  • izrada internet prezentacija
  • animator u turizmu
  • poslovni bonton
  • trening za trenere
© Akademija ženskog preduzetništva 2017