Resursi

Žensko preduzetništvo predstavlja ključ ka bržem ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mesta. Često nismo svesni da ekonomski rast zavisi od jednakih mogućnosti i prilika koje lokalna zajednica pruža ženama i muškarcima. U mnogim zemljama se može uočiti jasna korelacija između bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika i visoke stope zaposlenosti muškaraca i žena. Zato današnja ekonomska kriza ne sme da bude opravdanje za smanjivanje standarda u oblasti ravnopravnosti polova u društvenom, političkom i ekonomskom životu.

Činjenice, istraživanja i razgovori sa bankarima pokazuju da su žene koje ulaze u svet  biznisa odgovornije, ozbiljnije, obrazovanije, organizovanije, upornije i praktičnije. Ipak, broj preduzeća kojima one upravljaju je oko 30 odsto i znatno je manji u poređenju sa onima na čijem su čelu muškarci. Postoji više razloga zašto je to tako, ali ključno je da žene i muškarci nemaju jednake uslove ni prilike za otpočinanje sopstvenog biznisa i to prvenstveno u pristupu kreditima i programima koji zahtevaju vlasništvo imovine na svom imenu.

Prema istraživanjima, u Srbiji ima samo 6.700 preduzeća čije su vlasnice žene i kojima one istinski upravljaju. Promocija uspešnih preduzetnica je upravo jedan od instrumenata koji doprinosi afirmaciji ženskog preduzetništva i pomaže drugim manje hrabrim ali vrednim ženama da se odluče za ulazak u svet biznisa.

Uspešne poslovne žene

"Buduće preduzetnice treba da budu jako obazrive, jer je tržište u našoj zemlji trenutno jako nestabilno - kaže poznata štamparka." Mira Graf...Dalje
"Pobornik sam toga da svako radi svoj posao. Imam i cvećarku sa kojom sarađujem godinama. Moji saradnici su uglavnom žene - kaže vlasnica prodavnice pogrebne opreme Eukaliptus."...Dalje
"Posebno me je podstaklo da počnem da razmišljam o pokretanju vlastitog biznisa to što sam imala priliku da upoznam mnogo vlasnika velikih kompanija i videla sam da ti ljudi nemaju nikakve natprirodne sposobnosti."...Dalje
Životne okolnosti su nepredvidljive za svakog od nas, ali kako kaže vlasnica Butika sveća Olgica Arađanski, nije teško izboriti se za ono što voliš, za svoj san. Ako ne istovetan onom iz detinjstva, onda bar prilagođen realnosti. San joj je bio, kaže, da prevodi književna dela sa engleskog jezika što joj je i danas pasija....Dalje
Da otvorim sopstvenu radnju podstaklo me je to što sam radila za čoveka koji me je malo plaćao i danas bar znam zašto radim - kaže uspešna vlasnica ikonopisačke radnje...Dalje
U suočavanju sa novim obavezama, morala sam iz osnova da promenim svoj stav prema radu. Do tada nisam znala koliko je potrebno truda i energije da bi se jadan posao započeo i završio - kaže vlasnica Firmopisačkog ateljea Printrepublic...Dalje
Upoznajući druge ljude koji su se bavili istim poslom kao ja, dakle računovodstvom, shvatila sam da znam više od njih - priča vlasnica knjigovodstvenog biroa....Dalje
© Akademija ženskog preduzetništva 2018