Back
Valentina-Mladenovic_bw

Valentina Mladenović

3D dizajn i 3D modelovanje

Valentina je diplomirala na smeru za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu, a doktorirala je u oblasti inženjerskog menažmenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Više od dve decenije radi u oblastima 3D modeliranja i računarski podržanog projektovanja, a od 2019. godine je zaposlena na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu. Vlasnica je brenda Cubizma u okviru kojeg dizajnira originalne proizvode za čiju digitalnu fabrikaciju primenjuje tehnologiju 3D štampe.
Ona će Vam pružiti fundamentalna znanja i veštine neophodne za 3D modeliranje primenom odgovarajućeg softvera. Takođe, bićete osposobljeni da se nadalje samostalno razvijate u smeru modeliranja proizvoda koje budete dizajnirali.

Ostali predavači