Back

 – SAVREMENO ZNANJE ZA MODERNU ŽENU –

KO SMO MI

Akademija ženskog preduzetništva je nevladina organizacija koja od 2006. godine deluje u oblasti razvoja ženskog preduzetništva u Srbiji, pre svega u Vojvodini. Od 2009. godine Akademija je postala jedan od osnivača Poslovno – inovativnog centra (poslovnog inkubatora) u Bačkom Petrovcu (22 km udaljen od Novog Sada i 100 km od Beograda), te je postala jedina ženska nevladina organizacija u Srbiji, koja učestvuje u upravljanju institucije za podršku start up-ovima i preduzećima u razvoju. Prioritet Akademije je unapređenje ekonomskog položaja žena u gradovima i opštinama u Srbiji.

 

NAŠI PLANOVI

Zajedno sa akterima i akterkama iz vladinog, poslovnog, akademskog i nevladinog sektora raditi na unapređenju kvaliteta života žena i muškaraca, delovati tako da standardi iz oblasti rodne ravnopravnosti se dosledno primenjuju, da dobre ideje i namere pretvaramo u svrsishodne akcije i da rodna ravnopravnost postane svakodnevna realnost.

NAŠA DOSTIGNUĆA

Akademija organizuje obrazovne programe za žene sa ciljem da razviju svoje poslovne ideje, postanu uspešne preduzetnice odnosno da unaprede svoje znanje, veštine i steknu iskustvo u saradnji sa uspešnim preduzetnicama i preduzetnicima, te postanu inovativne i konkurentne na lokalnom i globalnom tržištu. Organizacija osim edukativnih, realizuje i broj informativnih seminara u cilju da se učesnice i učesnici upoznaju sa mogućnostima finansiranja svojih poslovnih ideja. Akademija na godišnjem nivou organizuje oko 24 seminara i treninga i angažuje više od 30 vrhunskih predavača, trenera i mentora.

Akademija ženskog preduzetništva osim programa edukacije i promocije preduzetništva posvećuje pažnju i istraživačkoj delatnosti u sledećim oblastima: razvoj start up-ova, poslovne inkubacije, akceleracije poslovnih ideja, izgradnji kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u kontekstu lokalnog ekonomskog razvoja, rodnog budžetiranja, doživotnog učenja žena i razvojne pomoći u oblasti rodne ravnopravnosti. Do danas smo izdali 18 publikacija koje reflektuju gore navedene teme.

Od svog osnivanja, Akademija je realizovala 18 projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou, dokvalifikovala više od 1700 žena širom Srbije i sarađivala sa više od 20 opština i gradova u Srbiji i inostranstvu.

Akademija je učestvovala u izradi prvog programa Garancijskog fonda AP Vojvodine za 100 nezaposlenih žena i žena početnica u preduzetništvu iz Severno-banatskog okruga. Pomogla je osnivanju Komisije za rodnu ravnopravnost koja danas radi kao savetodavni organ Skupštine Opštine Bački Petrovac. Uspela i doprinela je da se Odluka o ravnopravnosti polova usvoji u više gradova i opština u Srbiji. Posredstvom programa javnog zagovaranja na nivou opština, Akademija je doprinela otvaranju budžetskih stavki (u iznosu do 40.000,00 EUR) sa ciljem podstaknuti kreativnost i preduzetnički duh žena u više opština u Srbiji. Naše članice uspešno se plasiraju na nacionalnim takmičenjima za najbolju preduzetnicu Srbije.

Akademija ženskog preduzetništva je 2014. godine je dobila prestižno „Priznanje za dostignuća u oblasti rodne ravnopravnosti na teritoriji AP Vojvodine“. Od 2015. godine Akademija je pridružena članica Evropske Asocijacije za Obrazovanje Odraslih sa sedištem u Briselu.

NAŠ TIM

Postanite deo našeg tima!

Pridružite se timu