Back

Opšti uslovi poslovanja intrernet prodavnice sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Srbije, a utvrđuju uslove pod kojima se ostvaruje kupovina i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Akademije ženskog preduzetništva putem internet prodavnice. Internet prodavnica omogućava punoletnim fizičkim i pravnim licima uvid u cenu i karakteristike proizvoda i usluga i kupovinu putem interneta. Akademija ženskog preduzetništva zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici www.ewa.org.rs bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obavezujuće.

1. Ograničenje odgovornosti

Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice www.ewa.org.rs i njenog sadržaja. Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad nastoji da prikaže opis i specifikaciju proizvoda što je tačnije moguće preuzete iz uputstava sadržanih u pakovanju proizvoda, kao i iz drugih dokumenata koje obezbeđuje i/ili objavljuje proizvođač. Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad ne preuzima bilo kakvu pravnu odgovornost za bilo koji događaj koji bi nastao kao posledica toga što je neka od tih informacija netačna.

2. Ograničeno pravo upotrebe

Posetioci Internet stranice www.ewa.org.rs sadržaj koriste isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen od strane Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad i njegovih partnera. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad je zabranjena.

3. Cene i porudžbina

Sve cene su izražene u dinarima bez PDV. Pri kupovini važe cene u trenutku naručivanja proizvoda. Cene važe do objave novog cenovnika u Internet prodavnici ww.ewa.org.rs. Rokovi trajanja pojedinih akcija u internet prodavnici su objavljeni na internet stranici www.ewa.org.rs.
Navedene cene važe samo za prodaju preko internet prodavnice i ne moraju biti jednake cenama na prodajnim mestima Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad u Republici Srbiji. Kod prikazivanja sniženja cena (izraženo u procentima) na računima može doći do minimalnog odstupanja od navedenog u internet prodavnici što je posledica zaokruživanja maloprodajnih cena nakon sniženja.
Nakon potvrde porudžbine, kupac dobija na prijavljeni e-mail poruku o izvršenoj porudžbini i predračunom sa iznosom cene proizvoda i obaveštenjem o dodatnim troškovima dostave

4. Unos podataka za isporuku

Prilikom potvrde kupovine, kupci moraju uneti tačne podatke za isporuku pošiljke: ime i prezime, adresu, kontakt telefon na kome su dostupni i e-mail. Za pravna lica potrebno je da se doda naziv preduzeća i PIB. Kupovina je omogućena bez prethodne registracije tako da prilikom svake nove kupovine kupac ponovo unosi potrebne podatke za isporuku.
Svi podaci o kupcima se prikupljaju, čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti I Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

5. Način plaćanja

Plaćanje proizvoda i usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad.
Plaćanje naručenih proizvoda i usluga pouzećem, korisnik vrši uplatom
porudžbine kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa.
Pravna lica uplatu računa mogu da izvrše uplatom na šalteru banke ili pošte, e-banking nalogom ili nalogom za prenos. Predračun u ovom slučaju važi 5 dana i odobrava se tek nakon evidentiranja uplate na našem računu, što u zavisnosti od banke iz koje vršite uplatu i doba dana kada uplaćujete, može potrajati od 1h do 24h.

6. Izmena i otkaz porudžbine pre otpreme

U slučaju nemogućnosti isporuke ili poštovanja roka isporuke određene porudžbine, Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad će obavestiti kupca u što kraćem roku, a najdalje u roku od 5 radnih dana, kako bi se uradila eventualna izmena porudžbine, dogovorila delimična isporuka ili uradio otkaz cele porudžbine. Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad neće biti u mogućnosti da obavesti kupca u slučaju pogrešno unetih podataka: e-mail adrese ili pogrešnog ili nedostupnog broja telefona.
Kupci mogu izmeniti ili potpuno otkazati porudžbinu u bilo kom trenutku nakon potvrde porudžbine do trenutka otpreme pošiljke bez bilo kakvih dodatnih troškova. Za svaku izmenu ili otkaz kontaktirate nas na broj telefona +381 21 2155 154 ili na e-mail office@ewa.org.rs

7. Otkaz kupovine nakon otpreme / prijema pošiljke

Kupci imaju pravo da otkažu kupovinu u bilo kom trenutku nakon otpreme pošiljke i najdalje do 14 dana od trenutka prijema pošiljke. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. U tom slučaju kupci snose troškove isporuke i povrata proizvoda. Prilikom povraćaja, robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, umanjiće se vrednost cene proizvoda i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Radi ostvarivanja prava na odustajanje od kupovine, uz ili bez navođenja razloga, potrebno je da kupac popuni obrazac: Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu, koji može dobiti na zahtev putem telefona +381 21 2155154 ili ga zatražiti putem e-mail-a office@ewa.org.rs

U slučaju otkaza kupovine nakon otpreme pošiljke i nepreuzimanja pošiljke od kurirske službe, kupac snosi troškove isporuke i povrata pošiljke, za šta naknadno dobija račun i ima obavezu da ga plati ako nije plaćen unapred karticom ili uplatom na račun.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora/kupovine u slučaju:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 • isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite osetljivih informacija (serijskih brojeva, aktivacionih kodova), zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 • ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
 • pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

8. Reklamacije

Kupci mogu prijaviti reklamacije na broj telefona +381 21 2155154 ili poslati na e-mail office@ewa.org.rs

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao krajnji rok za isporuku definisan uslovima izabrane vrste isporuke, a najdalje 7 dana od tog roka.

Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci mogu poslati u roku od 14 dana od prijema robe.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

 • identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine)
 • identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine / računa)
 • u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
 • detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija
 • proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju
 • dostavi račun
 • dostavi potpisani nalog za ispravku.

Akademija ženskog preduzetništva Novi Sad pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca. U slučaju da kupac reklamira artikal nakon isteka 14 dana od preuzimanja robe (zakonskog roka za odustanak od kupovine), zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje na redovnu proceduru servisiranja u Akademiji ženskog preduzetništva. U slučaju reklamacije robe, Akademija ženskog preduzetništva mora da odgovori za najviše 8 dana, a onda ima dodatnih 30 dana za rešavanje reklamacije.

9. Povraćaj sredstava

Povraćaj novca se vrši isključivo na tekući račun kupca, a isplata u gotovini nije moguća.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Akademija ženskog preduzetništva je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

10. Povraćaj kupljene robe

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. Ukoliko nakon preuzimanja pošiljke

 • ustanovite da vam je greškom Akademje ženskog preduzetništva dostavljen proizvod koji niste naručili;
 • ustanovite da vam je greškom Akademje ženskog preduzetništva pored proizvoda koji ste naručili, dostavljen i fakturisan i proizvod koji niste naručili ili ukoliko ste se iz nekog razloga predomislili i odustali od kupovine imate pravo da Akademji ženskog preduzetništva vratite sporne proizvode, a mi ćemo vam vratiti vaš novac ili proizvod zameniti za drugi proizvod, po vašoj želji.

Uslovi pod kojima ćemo vam omogućiti povrat na ovaj način su sledeći:

 • roba koju nam vraćate mora biti neotpakovana i nekorišćena
 • od dana kada vam je roba isporučena nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane)
 • popunili ste i poslali nam Izjavu o odustanku od kupovine na daljin ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
 • Akademja ženskog preduzetništva je potvrdila prijem Izave o odustanku od kupovine na daljinu
 • upakovali ste proizvod pre transporta na adekvatan način koji umanjuje opasnost od njegovog oštećenja tokom transporta;
 • uz proizvod ste priložili sva dokumenta koja su vam predata prilikom isporuke (gotovinski račun, otpremnica i sl)
 • Akademja ženskog preduzetništva je potvrdila prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povrat novca

U roku od 14 dana od prijema urednog artikla Akademja ženskog preduzetništva će vam vratiti plaćeni iznos uplatom na račun koji ste naveli u Izjavi o odustanku od kupovine na daljin ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija.

11. Dostava robe i eventuelna ograničenja

Dostava se vrši preko kurirske službe na adresu korisnika koju je naveo prilikom naručivanja proizvoda. Kupac snosi troškove transporta i dostave koji su dodati na iznos kupovine. Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte nas na office@ewa.org.rs kako bismo utvrdili dalje korake rešavanju problema.

12. Izjava o konverziji u slučaju druge valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije,
a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.
Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Hvala Vam na razumevanju.

13. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Polazeći od načela zakonite, pravične i transparentne upotrebe podataka o ličnosti Korisnika, te očuvanja prava na privatnost Korisnika u prikupljanju, korišćenju, čuvanju i zaštiti podataka o ličnosti Korisnika i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka), direktorka Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad, ul Kosovska 41a Novi Sa (u daljem tekstu: AŽP), dana 04.04. 2019. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA USLUGA

Član 1 Polje primene

Ovaj Pravilnik se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje AŽP prikupi o Korisnicima usluga kroz bilo koji oblik komunikacije. Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na svaku automatizovanu obradu, kao i na obradu sadržanu u zbirci podataka koja se ne vodi automatizovano.

Član 2

Obaveza prikupljanja i korišćenje podataka o ličnosti

Pružanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, ali predstavlja neophodan uslov da AŽP svojim Korisnicima pruži usluge.

AŽP će koristiti lične podatke Korisnika samo na načine koji su saglasni sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju je ovlašćenje dao Korisnik usluga u skladu sa zakonom, drugim propisima, kao i standardima EU.

AŽP prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga koristi u svrhu omogućavanja pružanja usluga. Podaci o ličnosti se koriste radi vođenja evidencija o Korisnicima usluga vodeći računa o njihovom pravu na privatnost.

Podaci o ličnosti mogu da se koriste i radi obaveštavanja o novostima koje se odnose na AŽP, te ponudama koje AŽP pruža Korisnicima usluga.

AŽP može prikupljene podatke o ličnosti poveriti nadležnim državnim organima na njihov zahtev u skladu sa zakonom, drugim propisima, kao i standardima EU.

AŽP prikupljene podatke o ličnosti Korisnika usluga ne može ustupiti, niti prodati trećim licima, osim uz izričitu prethodnu pisanu saglasnost Korisnika usluga, sa izuzetkom opisanim u stavu pet ovog člana.

Član 3

Pristanak Korisnika usluga

AŽP prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika isključivo na osnovu njihovog pisanog pristanka. Pre pružanja usluga Korisnik potpisuje Izjavu o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti na način i u svrhu utvrđenu ovim Pravilnikom.

Član 4

Vrste podataka o ličnosti

AŽP od Korisnika prikuplja i obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

 1. ime
 2. prezime
 3. datum rođenja
 4. pol
 5. JMBG ili drugi lični broj ukoliko se radi o stranom državljaninu
 6. adresa
 7. broj telefona
 8. e-mail adresa
 9. IP adresa svakog pojedinačnog pristupa internet sajtu www.ewa.org.rs uključujući i

cookie podatke

Član 5

Odgovorno lice za zaštitu podataka

AŽP će u roku od 3 dana od usvajanja ovog Pravilnika posebnom odlukom imenovati odgovorno lice za zaštitu podataka.

Pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti Korisnik se obaveštava o tome ko je odgovorno lice za zaštitu podataka, kao i o načinu njegovog kontaktiranja.

Odgovorno lice za zaštitu podataka dužno je da se stara da se podaci o ličnosti Korisnika koriste u skladu sa Pravilnikom, zakonom i važećim standardima EU.

Odgovorno lice za zaštitu podataka vrši i druge dužnosti utvrđene ovim Pravilnikom.

Član 6

Obraćanje odgovornom licu za zaštitu podataka

Korisnik usluga se obraća odgovornom licu za zaštitu podataka radi ostvarenja svih prava utvrđenih ovim Pravilnikom, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i važećim standardima EU.

Obraćanje se vrši neposredno, putem pošte ili putem elektronske pošte. Odgovorno lice za zaštitu podataka poseduje posebnu e-mail adresu koja će biti istaknuta na internet stranici www.ewa.org.rs i o kojoj će svaki Korisnik usluga biti obavešten pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti.

Član 7 Bezbednost podataka

AŽP primenjuje mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup podacima o ličnosti Korisnika.

U slučaju povrede bezbednosti podataka odgovorno lice za zaštitu podataka bez odlaganja obaveštava Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i preduzima druge potrebne mere u cilju umanjivanja povrede bezbednosti i dalje zaštite podataka o ličnosti.

Član 8

Pravo na opoziv pristanka i pravo na brisanje

Korisnik usluga ima pravo da u svakom trenutku opozove svoj pristanak za korišćenje i obradu podataka o ličnosti bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja.

Pristanak se opoziva pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Korisnik usluga ima pravo da se njegovi podaci obrišu iz evidencije AŽP na njen zahtev. Zahtev za brisanje podnosi se pisanim putem preko odgovornog lica za zaštitu podataka o ličnosti.

Član 9 Pravo na ispravku

Korisnik usluga ima pravo da podaci o ličnosti koje je pružio budu tačni i kompletni.

Korisnik usluga ima pravo da se podaci o ličnosti koje je pružio bez odlaganja isprave ukoliko su netačni. Korisnik usluga ima pravo da se podaci o njegovoj ličnosti dopune ukoliko nisu kompletni.

Korisnik usluga koji želi da se njegovi podaci o ličnosti isprave ili dopune obraća se odgovornom licu za zaštitu podataka koje bez odlaganja ispravlja ili dopunjava podatke koji su prikupljeni od strane AŽP.

Član 10 Prijava na Newsletter

Lice koje se na internet stranici www.ewa.org.rs prijavi za dobijanje informacija od AŽP (Newsletter) prihvata da se njegova e-mail, IP adresa, i drugi podaci o ličnosti

koriste u svrhe obaveštavanja o novostima koje se odnose na AŽP, te ponudama koje pruža.

Pri prijavljivanju na Newsletter licu se pruža mogućnost da odluči da li prihvata da se njegova e-mail, IP adresa i drugi podaci o ličnosti koriste na način naveden u stavu 1 ovog člana.

Lice iz stava 1 ovog člana uživa sva prava propisana ovim Pravilnikom.

Pravila o prijavi na Newsletter shodno se primenjuju i na kontaktiranje AŽP putem kontakt forme na internet stranici.

Član 11 Pravo na zaštitu

Korisnik usluga ima pravo da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da se njegovi podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilnikom.

Član 12 Završne odredbe

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana ovim Pravilnikom primenjuju se pozitivni propisi Republike Srbije i važeći standardi EU u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Pravilnik će od dana donošenja biti dostupan na Internet stranici AŽP. Kopija ovog Pravilnika će biti pružena na uvid Korisniku usluga pri potpisivanju Izjave o prihvatanju korišćenja i obrade podataka o ličnosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. U Bačkom Petrovcu, 04.04. 2019. godine

Za Akademiju ženskog preduzetništva Novi Sad,

direktorka: Jana Zabunov


Osnovni podaci o Udruženju:

Akademija ženskog preduzetništva
adresa sedišta: Kosovska 41a, 21000 Novi Sad,
adresa poslovnog prostora: M. Tita 20, 21470
Bački Petrovac, Republika Srbija
MB: 08858870
PIB: 104406474

Kontakt podaci:

Akademija ženskog preduzetništva
Kosovska 41a, 21000 Novi Sad
E-mail: office@ewa.org.rs
Telefon: +381 21 2155154

Obrazac br. 1 – ODUSTANAK OD UGOVORA
Obrazac br. 2 RASKID UGOVORA
Obrazac br. 3 POTVRDA O PRIJEMU REKLAMACIJE