Back

IDEA MARKETING - INKUBACIJA - AKCELERACIJA

U okviru Akademije ženskog preduzetništva radimo na akceleraciji vaših preduzetničkih ideja:

 
  • cilj programa akceleracije je povezati ljude sa inovativnom idejom sa onima koji je znaju tehnički realizovati, odnosno transformisati u tehnološki proizvod;
  • izabrane polaznice prolaze kroz različite faze programa: od radionica, mentorskih i konsultantskih sastanaka sa iskusnim edukatorima i preduzetnicima/-ama, menadžerima/-kama iz korporativnog sektora; 
  • najbolji start up timovi dobijaju informacije o finansijskim instrumentima za pokretanje sopstvenih biznisa; 
  • o programu akceleracije za start up preduzetnice, informišite se putem našeg sajta i društvenih mreža; 
  • pretvorite vaše ideje u konkretne proizvode o kojima već duže vreme maštate.  

FOKUSIRAMO SE NA STARTAPOVE KOJE VODE ŽENE

WE STARTUP AKCELERATOR!

Spremite se za 2020. i već danas primenite 3D štampu u vašem poslu uz našu podršku