Akademija ženskog preduzetništva organizuje sledeće kurseve:

 • preduzetnički menadžment
 • menadžment nevladinih organizacija
 • računovođa
 • obuka na računarima
 • izrada internet prezentacija
 • animator u turizmu

Akademija ženskog preduzetništva organizuje sledeće kurseve:

 • preduzetnički menadžment
 • menadžment nevladinih organizacija
 • računovođa
 • obuka na računarima
 • izrada internet prezentacija
 • animator u turizmu