Back

Akademija ženskog preduzetništva organizuje sledeće kurseve:

 • poslovni sekretar
 • poslovne i komunikacijske veštine
 • poslovni excel
 • preduzetnički menadžment
 • pisanje biznis planova
 • projektni menadžment
 • menadžment nevladinih organizacija
 • poslovni bonton
 • trening za trenere
 • kreativno zavarivanje

Akademija ženskog preduzetništva organizuje sledeće kurseve:

 • poslovni sekretar
 • poslovne i komunikacijske veštine
 • poslovni excel
 • preduzetnički menadžment
 • pisanje biznis planova
 • projektni menadžment
 • menadžment nevladinih organizacija
 • poslovni bonton
 • trening za trenere
 • kreativno zavarivanje