Akademija ženskog preduzetništva osim programa edukacije i promocije preduzetništva posvećuje pažnju i istraživačkoj delatnosti u oblastima:

 • doživotnog učenja žena 
 • lokalnog ekonomskog razvoja
 • rodnog budžetiranja
 • preduzetništva žena
 • međunarodne razvojne pomoći
 • uvođenja principa rodne ravnopravnosti u rad organa lokalnih samouprava
 • izgradnje kapaciteta institucija  u oblasti rodne ravnopravnosti

Akademija ženskog preduzetništva osim programa edukacije i promocije preduzetništva posvećuje pažnju i istraživačkoj delatnosti u oblastima:

 • doživotnog učenja žena 
 • lokalnog ekonomskog razvoja
 • rodnog budžetiranja
 • preduzetništva žena
 • međunarodne razvojne pomoći
 • uvođenja principa rodne ravnopravnosti u rad organa lokalnih samouprava
 • izgradnje kapaciteta institucija  u oblasti rodne ravnopravnosti