Back

Akademija je uspešno delovala i u oblasti javnog zastupanja, što je rezultiralo prihvatanjem značajnih legislativnih akata na lokalnom nivou. Bila je aktivna i u procesu izgradnje institucija, koje imaju za cilj da doprinesu aktivnom uključivanju žena u društveni, politički i ekonomski život na nivou gradova i opština:

Akademija je uspešno delovala i u oblasti javnog zastupanja, što je rezultiralo prihvatanjem značajnih legislativnih akata na lokalnom nivou. Bila je aktivna i u procesu izgradnje institucija, koje imaju za cilj da doprinesu aktivnom uključivanju žena u društveni, politički i ekonomski život na nivou gradova i opština:

  • učešće u izradi prvog programa Garancijskog fonda AP Vojvodine za nezaposlene žene i start up preduzetnice iz Severnobanatskog okruga (Vojvodina-Severna Srbija);
  • osnivanje Saveta za ravnopravnost polova, radnog tela Skupštine Opštine Bački Petrovac;
  • usvojene Odluke o ravnopravnosti polova u organima lokalnih samouprava i organima mesnih uprava Opština Bački Petrovac, Kovačica, Žitište, ili usvajanje tzv.malog zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji garantuje ženama 30% zastupljenost u organima izvršne vlasti, zakonodavne vlasti i u organima mesnih uprava u Opštinama Bački Petrovac, Kovačica, Žitište, učešće u delegacijama u državi i inostranstvu, poštovanje principa rodne ravnopravnosti prilikom planiranja budžeta u navedenim lokalnim samoupravama;
  • članstvo u Evropskoj asocijaciji za obrazovanje odraslih u Briselu;
  • otvaranje budžetske stavke „razvoj preduzetništva” u okviru budžeta Opštine Kikinda u iznosu od 5 miliona dinara (cca 43.000 eura);
  • 2013.godine uspešno smo nominovali tri preduzetnice (Florija Bački Petrovac, MS Konfekcija Bački Petrovac, Agroplod Gložan) iz Opštine Bački Petrovac na nacionalnom konkursu za najbolju preduzetnicu Srbije, pritom suvlasnica preduzeća Agroplod doo, osvojila je nagradu „najbolja preduzetnica Srbije u kategoriji – najbolji model zapošljavanja”.