Misija Akademije je da doprinosi ekonomskom osnaživanju žena radi postizanja njihove ekonomske emancipacije i finansijske nezavisnosti kao preduslova za dostojanstven i samouveren život njih samih kao i njihovih  porodica.

Vizija Akademije je da postane samoodrživ kompetentan centar za pružanje svih vrsta podrške nezaposlenim ženama, ženama koje žele da počnu vlastiti biznis, ženama koje već imaju svoj biznis, putem savetovanja, dokvalifikacije, razmene iskustava i umrežavanja.

Misija Akademije je da doprinosi ekonomskom osnaživanju žena radi postizanja njihove ekonomske emancipacije i finansijske nezavisnosti kao preduslova za dostojanstven i samouveren život njih samih kao i njihovih  porodica.

Vizija Akademije je da postane samoodrživ kompetentan centar za pružanje svih vrsta podrške nezaposlenim ženama, ženama koje žele da počnu vlastiti biznis, ženama koje već imaju svoj biznis, putem savetovanja, dokvalifikacije, razmene iskustava i umrežavanja.

Žene koje se uključuju u rad Akademije su motivisane, spremne da rade na sebi, da izađu iz zatvorenog sveta svojih domaćinstava. One razumeju da završetkom formalnog obrazovanja nisu završile životni ciklus usavršavanja, shvatile su da je to permanentni proces koji ih vodi ka kvalitetnijem i srećnijem životu.