Back

Politika privatnosti

Ewa. org.rs ne prikuplja vaše lične podatke osim ako ih vi dobrovoljno ne date. Za učešće u nekim aktivnostima od vas se mogu tražiti lični podaci. Akademija ženskog preduzetništva se obavezuje na čuvanje vaših ličnih podataka prikupljenih onlajn i ova politika privatnosti objašnjava način na koji se vaši lični podaci čuvaju i koriste.

Ewa. org.rs veb sajt sadrži linkove na spoljne veb stranice. Ova politika privatnosti se ne odnosi na spoljne veb sajtove koje Akademija ženskog preduzetništva ne poseduje.

Politika privatnosti

Ewa. org.rs ne prikuplja vaše lične podatke osim ako ih vi dobrovoljno ne date. Za učešće u nekim aktivnostima od vas se mogu tražiti lični podaci. Akademija ženskog preduzetništva se obavezuje na čuvanje vaših ličnih podataka prikupljenih onlajn i ova politika privatnosti objašnjava način na koji se vaši lični podaci čuvaju i koriste.

Ewa. org.rs veb sajt sadrži linkove na spoljne veb stranice. Ova politika privatnosti se ne odnosi na spoljne veb sajtove koje Akademija ženskog preduzetništva ne poseduje.

Prikupljanje podataka

Lični podaci koji se traže od korisnika ovog veb sajta za učešće u nekim aktivnostima kao što je slanje e-mail poruke, su obično ograničeni na ime i e-mail adresu.

Kako bi vaši zahtevi za nekim uslugama mogli biti ispunjeni, od vas se mogu tražiti detaljnije lične informacije kao što su vaše puno ime, ime organizacije, adresa, broj telefona i e-mail adresa.

Upotreba podataka

Lični podaci prikupljeni na ewa.org.rs veb sajtu se koriste interno, iskljućivo u vezi sa uslugama za koje ste se prijavili. Akademija ženskog preduzetništva ne iznajmljuje, ne prodaje niti distribuira vaše lične podatke trećim licima osim uz vašu dozvolu, kako bi bile omogućene usluge koje ste tražili.

U slučajevima kada to zakon nalaže, vaši lični podaci mogu biti otkriveni kako bi se ispitale ili sprečile nelegalne aktivnosti ili nedozvoljeno ponašanje na ovom veb sajtu koje predstavlja teško kršenje Uslova korišćenja.

Izmene ove politike privatnosti

Ova politika privatnosti može biti modifikovana. Bićete obavešteni o značajnim izmenama u načinu na koji Akademija ženskog preduzetništva postupa sa vašim ličnim podacima postavljanjem obaveštenja na ovom veb sajtu.