Back

Akademija organizuje obrazovne programe za žene čiji cilj je da razviju svoje poslovne ideje, postanu uspešne preduzetnice, odnosno da unaprede svoje znanje, veštine i steknu iskustvo u saradnji sa uspešnim preduzetnicama i preduzetnicima, te  postanu inovativne i konkurentne na lokalnom i globalnom tržištu.  Organizacija osim edukativnih, realizuje i broj informativnih seminara čiji cilj da se učesnice i učesnici upoznaju sa mogućnostima finansiranja svojih poslovnih ideja.

Akademija organizuje obrazovne programe za žene čiji cilj je da razviju svoje poslovne ideje, postanu uspešne preduzetnice, odnosno da unaprede svoje znanje, veštine i steknu iskustvo u saradnji sa uspešnim preduzetnicama i preduzetnicima, te  postanu inovativne i konkurentne na lokalnom i globalnom tržištu.  Organizacija osim edukativnih, realizuje i broj informativnih seminara čiji cilj da se učesnice i učesnici upoznaju sa mogućnostima finansiranja svojih poslovnih ideja. Akademija na godišnjem nivou organizuje do 24 seminara, treninga i angažuje do 30 vrhunskih predavača, trenera i mentora

Akademija ženskog preduzetništva osim programa edukacije i promocije preduzetništva posvećuje pažnju i istraživačkoj delatnostiu oblasti: start-up-ova, biznis inkubacije, razvoja poslovnih ideja, izgradnji kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost,  lokalnog ekonomskog razvoja, rodnog budžetiranja, doživotnog učenja žena i razvojne pomoći u oblasti rodne ravnopravnosti. Do danas smo izdali 18 publikacija koje reflektuju gore navedene teme i koje su dostupne na našem sajtu. 

Od svog osnivanja 2006. godine, Akademija je realizovala 18 projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou, dokvalifikovala više od 1700 žena širom Srbije i sarađivala sa više od 20 opština i gradova u Srbiji i inostranstvu.