Back

Akademija je od svog osnivanja 2006. godine do danas realizovala 18 projekata čiji se konkretni rezultati nalaze u publikacijama koje možete pogledati i preuzeti na ovoj stranici.

Akademija je od svog osnivanja 2006. godine do danas realizovala 18 projekata čiji se konkretni rezultati nalaze u publikacijama koje možete pogledati i preuzeti na ovoj stranici.