Na lokalnom nivou, naši ključni partneri su lokalne opštine (Bački Petrovac, Kikinda, Kovačica, Žitište, Novo Miloševo) sa kojima je Akademija potpisala sporazum o partnerstvu u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, podrške nevladinom sektoru, u oblasti implementacije rodne politike u rad lokalne uprave, parlamenta, kao i njene primene u ključna strateška dokumenta.

 Na regionalnom i nacionalnom nivou, sarađujemo sa:

Na lokalnom nivou, naši ključni partneri su lokalne opštine (Bački Petrovac, Kikinda, Kovačica, Žitište, Novo Miloševo) sa kojima je Akademija potpisala sporazum o partnerstvu u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, podrške nevladinom sektoru, u oblasti implementacije rodne politike u rad lokalne uprave, parlamenta, kao i njene primene u ključna strateška dokumenta.

 Na regionalnom i nacionalnom nivou, sarađujemo sa:

 • Sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodine
 • Garancijskim fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine
 • Nacionalnom službom za zapošljavanje, pokrajinskom administracijom u Novom Sadu, posebno sa Odjeljenjem za obrazovanje odraslih
 • Novosadskim Otvorenim Univerzitetom
 • GTZ Srbija
 • Balkanskim fondom za lokalne inicijative Srbija
 • UN Women Beograd

Na međunarodnom nivou, sarađujemo sa:

 • Centrom za doživotno učenje Univerziteta Mateja Bela, Banska Bistrica, Slovačka
 • Udruženjem za razvoj Horna Nitra Prievidza, Slovačka
 • Poslovno-inovativnim centrom Prievidza, Slovačka
 • Privrednom komorom Trenčin, Slovačka
 • Privrednom komorom Unsko – sanskog kantona, Bihać, Bosna i Hercegovina

Akademija je razvila korektnu saradnju sa lokalnim i regionalnim medijskim kućama. Postignuti rezultati distribuirani su putem lokalnih i regionalnih medija, saopštenja za štampu, okruglih stolova, konferencija za štampu, i naravno preko našeg veb sajta.