Istraživanje

Akademija ženskog preduzetništva osim programa edukacije i promocije preduzetništva posvećuje pažnju i istraživačkoj delatnosti u oblastima:

  • doživotnog učenja žena 
  • lokalnog ekonomskog razvoja
  • rodnog budžetiranja
  • preduzetništva žena
  • međunarodne razvojne pomoći
  • uvođenja principa rodne ravnopravnosti u rad organa lokalnih samouprava
  • izgradnje kapaciteta institucija  u oblasti rodne ravnopravnosti
© Akademija ženskog preduzetništva 2018