Back
Valentina-Mladenovic_bw

Valentina Mladenović

3D dizajn i 3D modelovanje
Jasna-Komatovic

Jasna Komatović

korporativna komunikacija u IT sektoru
Tijana-Petrovic_bw-1

Tijana Petrović

likovna kultura i umetnički dizajn
Dragana-Galic_bw

Dragana Galić

diplomirana agroekonomistkinja
Vladimir-Nikic

Vladimir Nikić

preduzetništvo, inovacije i kreativne industrije
Boris Teodosijevic_bw

Boris Teodosijević

poslovnih veštine i javni nastup
Veljko-Milić-200×200

Veljko Milić

pravni aspekti biznisa
EmiliaSklabinsky-200×200

Emilia Sklabinsky

outsourcing i virtuelna asistencija
Marko-Govorcin-200×200

Marko Govorčin

fitness, yoga
Jana Hudecova Zabunova

Jana Hudecova Zabunov

fundraising, projektni i event menadžment
Miroslav-Dobronjovski

Miroslav Dobronjovski

grafički dizajn, webdizajn
Katarina-Suvajdžić-200×200

Katarina Milić

upravljanje ljudskim resursima