Back
Boris Teodosijevic_bw

Boris Teodosijević

poslovnih veštine i javni nastup

Boris, kao profesionalni trener poslovnih veština, je svoje znanje sticao kroz formalno fakultetsko obrazovanje, neformalno stručno obrazovanje u edukativnim programima u inostranstvu, ali i kroz praktičan rad u privredi. Autor je knjige „Govorom do uspeha – moć javnog nastupa u vašim rukama“, kao i više objavljenih stručnih radova u domaćim i stranim stručnim izdanjima.
Sve faze kursa će biti propraćene praktičnim vežbama, kako bi se sa svakim učesnikom radilo na pojedinačnim segmentima. Posle završenog kursa svaki polaznik izlazi kao dobar i spreman govornik, koji je u stanju da se odlično pokaže u svakoj situaciji koja zahteva neku vrstu javnog nastupa ili govora.

Ostali predavači