Back
Katarina-Suvajdžić-200×200

Katarina Milić

upravljanje ljudskim resursima

Katarina je edukatorka i istraživačica iz oblasti poslovne psihologije sa višegodišnjim radnim iskustvom. Doktorandkinja je Filozofskog fakulteta i članica izvršnog odbora Sekcije za poslovnu psihologiju. Na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić angažovana je na predmetima: upravljanje ljudskim resursima, psihologija rada, razvoj profesionalne karijere, organizaciono ponašanje, organizaciona kultura i liderstvo. Učestvovala je na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostrastvu i autorka je desetine radova objavljenjih u monografijama, zbornicima i naučnim časopisima.

Ostali predavači