Back
Jana Hudecova Zabunova

Jana Hudecova Zabunov

fundraising, projektni i event menadžment

Jana je 2001 magistrirala međunarodne odnose i diplomatiju u Slovačkoj i specijalizirala je istoriju i međunarodnu politiku na Univerzitetskom institutu za međunarodne studije u Ženevi. 2018. godine završila je master studije na UNESCO katedri za studije preduzetništva na Univerzitetu u Novom Sadu. Od 2003. g.  realizovala je niz projekata na lokalnom, regionalnom i medjunarodnom nivou sa fokusom na razvoj bilateralnih i multilateralnih privrednih odnosa. 

Ostali predavači